Oferta

Zakresy prac wykonywane przez FRB LanBud:

 • Wykonanie nowych i remont istniejących dachów papowych
 • Wykonanie nowych i remont istniejących dachów krytych blachą
 • Wykonanie nowych i remont istniejących dachów z płyt warstwowych
 • Montaż elewacji z blachy i płyt warstwowych
 • Wykonanie nowych i remont istniejących świetlików dachowych
 • Montaż lekkich konstrukcji stalowych
 • Docieplenia dachów, elewacji i stropów
 • Prace wysokościowe
 • Reprofilacja i zabezpieczanie konstrukcji żelbetowych
 • Renowacja konstrukcji stalowych
 • Posadzki przemysłowe
 • Remonty hal przemysłowych
 • Remonty ogólnobudowlane
 • Wykonanie i remont instalacji odgromowych
 • Wykonywanie instalacji antyoblodzeniowych
 • Odśnieżanie dachów
 • Montaż ekranów akustycznych
 • Iniekcja